Ngoài giờ lên lớp, các em học sinh có thể đăng ký tham gia các môn thể thao trong trường để rèn luyện nâng cao sức khỏe.